Wyczystka kominowa – co to jest i do czego służy?

przez Redakcja
wyczystka kominowa

Niezależnie od wysokości, typu obsługiwanego urządzenia grzewczego i długości przewodów dymowych lub spalinowych, każdy komin potrzebuje wyczystki. Do czego służy? Gdzie powinna być zainstalowana? Jak często należy z niej korzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Czym jest wyczystka kominowa?

Wyczystka kominowa to najniższa część komina. Prowadzą do niej metalowe drzwiczki rewizyjne. Do wyczystki trafiają produkty spalania, które nie zostały wyprowadzone na zewnątrz (do atmosfery). 

W przewodach spalinowych do kotłów kondensacyjnych niezbędna jest wyczystka ze zbieraczem (odskraplaczem) i odprowadzeniem skroplin (kondensatu). Poniżej drzwiczek rewizyjnych znajduje się rurka odprowadzająca zbierającą się w kominie ciecz. Kondensat ma właściwości żrące. Najmniejszą podatnością na jego działanie wykazują się przewody kominowe i odkraplacze ceramiczne. Ponadto są odporne na ścieranie i wysokie temperatury, a ich gładka powierzchnia utrudnia osadzanie się zanieczyszczeń.

Jakie są funkcje wyczystki kominowej?

Funkcje wyczystki kominowej wynikają ze sposobu działania systemów odprowadzających dym i spaliny. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule Do czego służy i jak działa komin. W tym miejscu przypomnimy tylko najważniejsze fakty.

Każde urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym, ciekłym lub gazowym potrzebuje komina. Służy on do odprowadzania gazów spalinowych, w tym m.in. tlenku i dwutlenku węgla, pary wodnej, tlenków azotu i siarki, dioksyn, metali ciężkich, furanów i węglowodorów aromatycznych. Z pieców na paliwo stałe do przewodów kominowych trafiają też pewne ilości popiołu i sadzy – smolistej substancji, która powstaje w wyniku niepełnego spalania (przy niedostatecznej ilości tlenu). Jej głównym składnikiem jest amorficzna postać węgla oraz resztki substancji organicznych i nieorganicznych (np. tłuszcze).

Wyczystka pełni w kominie podobną rolę jak popielnik w piecu na paliwo stałe. Pozwala usuwać zanieczyszczenia z komina – zarówno te, które powstają w trakcie normalnej eksploatacji, jak i w czasie czyszczenia przewodów kominowych.

Gdzie zamontować drzwiczki rewizyjne wyczystki?

Teoretycznie drzwiczki rewizyjne do wyczystki można ulokować na każdej z czterech ścian komina. W przypadku kominków, drzwiczki do wyczystki nie powinny znajdować się na tej samej ścianie komina, na której znajduje się wyprowadzenie trójnika (wylot czopucha). W przeciwnym dostęp do wyczystki będzie mocno utrudniony lub niemożliwy (zależnie od ulokowania wkładu i konstrukcji zabudowy).

Ze względów estetycznych drzwiczki rewizyjne powinny znajdować się na tej ścianie komina, która jest najmniej widoczna. Ma to podstawowe znaczenie w przypadku ulokowania komina w pomieszczeniach mieszkalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której drzwiczki są elementem dekoracyjnym. Niezależnie od wyglądu, powinny być szczelne i wykonane z niepalnego materiału. 

Dlaczego i jak często konieczne jest czyszczenie komina?

Dwa najważniejsze powody regularnego czyszczenia kominów to: utrzymanie sprawności urządzeń grzewczych i obniżenie ryzyka wybuchu pożaru sadzy. Zanieczyszczenie przewodów wyprowadzających jest jednym z powodów powstawania ciągu wstecznego. Więcej na temat tego groźnego zjawiska piszemy w artykule Co jest przyczyną cofania się dymu w kominie. Jego następstwem może być zadymienie pomieszczeń i zatrucia znajdujących się w nich osób. 

Ilość popiołu i sadzy, która gromadzi się w kominie, zależy m.in. od jakości paliwa. Na przykład dobrej jakości węgiel kamienny pozostawia średnio 6-12% popiołu. Natomiast gorsze gatunki nawet do 20%. Na zwiększenie ilości sadzy wpływa niewłaściwa technika spalania paliw stałych. Ze względu wielość przyczyn konieczne jest skrupulatne monitorowanie stanu instalacji odprowadzających dym i spaliny. Przynajmniej raz w roku zamów usługę przeglądu przewodów kominowych. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy do lektury artykułu ABC czyszczenia kominów.

Wyczystka to prosty, lecz niezwykle istotny elementem instalacji odprowadzania dymu i spalin. Bez niej nie może poprawnie funkcjonować żaden komin. Brak wyczystki lub zaniedbanie kontroli kanałów kominowych stwarza zagrożenie dla mienia oraz ludzkiego zdrowia i życia.

Tu znajdziesz kominy na lata. Poznaj naszych partnerów

You may also like

Leave a Comment

pięć × trzy =

Właścicielem serwisu kominynalata.pl jest CHANAKA GROUP – wyłączny dystrybutor ceramiki kominowej P-D Refractories CZ. a.s.

Sprawdź więcej na www.ceramikakominowa.pl.

© 2022 CHANAKA GROUP

Poznaj naszych partnerów