Przegląd kominiarski – jak często należy go robić?

przez Redakcja
Przegląd kominiarski

Przeglądy kominiarskie i okresowe czyszczenie przewodów kominowych są często postrzegane jako uciążliwość i dodatkowy koszt. Tymczasem stanowią podstawę bezpiecznej eksploatacji różnego typu urządzeń grzewczych. Zaniedbanie przeglądów może zakończyć się nie tylko stratami finansowymi, lecz przede wszystkim stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Dowiedz się, jak często należy zamawiać usługę kominiarską.

Przeglądy kominiarskie – przepisy 

Zgodnie z przepisami czyszczenie komina może wykonać czeladnik kominiarski. Natomiast uprawnienia do wykonania pełnego przeglądu kominiarskiego ma mistrz kominiarski. Poszukując fachowca, sprawdź jego przynależność do Korporacji Kominiarzy Polskich, Krajowej Izby Kominiarzy, Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarskiego lub innych organizacji branżowych. To dodatkowe świadectwo kwalifikacji i gwarancja jakości wykonania usługi.

Działalność kominiarzy jest regulowana przez kilkadziesiąt różnych aktów prawnych. Najważniejsze z nich to:

 • Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku (z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Postanowienia wpływające na zakres i sposób świadczenia usług kominiarskich znajdują się jeszcze w wielu innych ustawach i rozporządzeniach. Ponadto kominiarze wykorzystują w codziennej pracy szczegółowe zapisy z ponad dwudziestu polskich norm. Określają one zasady budowy, wymiary, materiały i sposoby podłączenia kominów, kanałów wentylacyjnych, urządzeń grzewczych.

Jak przebiega przegląd kominiarski?

Praca kominiarza kojarzy się z czyszczeniem komina przy użyciu szczotki czy kuli (przebijaka). Jednak przegląd kominiarski jest złożoną usługą, która przebiega w kilku etapach:

 • badanie techniczne przewodów kominowych – kominiarz ocenia stan przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, sprawdza ich szczelność i drożność oraz sposób podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
 • czyszczenie przewodów – jeżeli zachodzi taka potrzeba, kominiarz udrażnia i czyści przewody kominowe więcej na ten temat przeczytasz w artykule ABC czyszczenia kominów;
 • diagnoza usterek – jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, następnym etapem jest próba ustalenia przyczyn wadliwego działania instalacji kominowej;
  rekomendacje zmian – zamawiając usługę kominiarską, możesz liczyć na fachowe rekomendacje zmian, które przywrócą sprawność i bezpieczne funkcjonowanie instalacji;
 • przygotowanie protokołu – podsumowaniem przeglądu jest protokół, który podpisujesz wspólnie z mistrzem kominiarskim.

Przeglądy kominiarskie są szczególnie istotne w sytuacji, gdy eksploatujesz piec na paliwo stałe i spalasz w nim nie tylko wysokiej jakości węgiel. Kominiarz może w porę uświadomić, czym nie można palić w piecu, zanim dojdzie np. do zapalenia się sadzy. Na taki pożar odporne są tylko specjalne ceramiczne kominy systemowe. Informacji na ich temat możesz również zasięgnąć u kominiarza. Opinia fachowca może okazać się decydującym argumentem za budową bezpiecznego i trwałego komina z ceramicznymi przewodami dymowymi. 

Przegląd kominiarski – cena 

Cena przeglądu kominiarskiego jest uzależniona od zakresu wykonanych usług. Pełny przegląd całej instalacji w domu jednorodzinnym to minimum 150 zł. Z kolei czyszczenie jednego komina zaczyna się od 100 zł, lecz może być nawet kilka razy droższe. Wartość usługi ustalana jest w odniesieniu do konkretnego komina. 

Znaczący wpływ na ceny usług kominiarskich ma miejsce, w którym znajduje się nieruchomość. Różnice stawek za identyczne usługi pomiędzy Warszawą i mniejszymi ośrodkami mogą dochodzić nawet do 30%.

Co ile przegląd kominiarski i czyszczenie kominów?

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Art. 62) przegląd kominiarski powinien odbyć się przynajmniej raz do roku. Z kolei częstotliwość czyszczenia kominów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (§ 34. Czynności kominiarskie).

Czyszczenie kominów należy przeprowadzać z następującą częstotliwością: 

 1. paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

Ponadto przynajmniej raz do roku należy usunąć zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Czyszczenie może być częstsze, jeżeli taka potrzeba wynika z warunków użytkowych.

Czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie – czeladnik lub mistrz kominiarski. Specjalistyczne uprawnienia nie są potrzebne do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Jakie są konsekwencje braku aktualnego przeglądu kominiarskiego?

Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego może wystawić mandat za brak aktualnego przeglądu kominiarskiego w wysokości do 500 zł. Może też nakazać odcięcie dopływu gazu z powodu zagrożenia pożarowego. Większym problemem jest naruszenie warunków polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli doszło do pożaru na skutek problemów z instalacją odprowadzającą dym, to brak przeglądu kominiarskiego skutkuje niemal automatycznie odmową wypłaty odszkodowania.

Najgroźniejszym następstwem zaniedbywania przeglądów kominiarskich jest ryzyko utraty zdrowia i życia. Niedrożne przewody kominowe mogą spowodować pożar lub uwolnić do pomieszczeń czad (więcej na ten temat w artykule Jak uniknąć zatrucia czadem?). Dlatego nie traktuj przeglądów kominiarskich i czyszczenia przewodów dymowych jako uciążliwości i dodatkowych kosztów – to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort.

Tu znajdziesz kominy na lata. Poznaj naszych partnerów

You may also like

Leave a Comment

20 + 3 =

Właścicielem serwisu kominynalata.pl jest CHANAKA GROUP – wyłączny dystrybutor ceramiki kominowej P-D Refractories CZ. a.s.

Sprawdź więcej na www.ceramikakominowa.pl.

© 2022 CHANAKA GROUP

Poznaj naszych partnerów