Co jest przyczyną cofania się dymu w kominie?

przez Redakcja
Dym - cofanie dymu w kominie

Odwrócony ciąg, czyli cofanie się dymu z komina to poważny problem. Może doprowadzić do zanieczyszczenia pomieszczeń i ich wyposażenia, jest zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Dowiedz się, co jest przyczyną cofania się dymu w kominie oraz jak można przeciwdziałać temu zjawisku.

Jeżeli kocioł CO czy inny piec pracuje w sezonie grzewczym bez przerwy, to ryzyko braku ciągu i dostawania się dymu do pomieszczeń jest minimalne. Oczywiście pod warunkiem zgodnego ze sztuką wykonania instalacji. Najbardziej narażone na ciąg wsteczny są kominy używane sporadycznie, obsługujące np. okazjonalnie rozpalane kominki czy piece w domkach letniskowych.

Jakie są przyczyny braku ciągu w kominie?

Brak ciągu kominowego lub niewystarczająco wydajne odprowadzanie dymu może mieć wiele poważnych konsekwencji. Sprawnie działający i szczelny komin pozwala uniknąć zatrucia czadem, zadymienia mieszkania, zanieczyszczenia sadzą ścian i sprzętów.

Najczęstsze przyczyny cofania się dymu wynikają zarówno z niewłaściwej konstrukcji, jak i niewłaściwej eksploatacji komina:

  • Niedrożność – typowe powody zatkania lub zwężenia kanału dymowego to ptasie gniazda, lub smoła i sadza, które mogą spowodować pożar w kominie. W przypadku pieców opalanych paliwem stałym, środkiem zapobiegawczym są regularne przeglądy kominów i czyszczenie kanałów dymowych kilka razy w roku.
  • Niedopasowanie wielkości paleniska i przewodów dymowych – zbyt duże palenisko otwartego kominka czy pieca w stosunku do kanałów kominowych może skutkować tym, że dym będzie gromadził się w komorze spalania i wydostawał się do pomieszczenia.
  • Zbyt niska temperatura komina – jeżeli  występuje zjawisko wychłodzenia, a wraz z nim osłabienia ciągu, a nawet zawracania dymu do paleniska. Utrzymanie odpowiednio wysokiej temperatury pracy komina zapobiega nadmiernemu osadzaniu się sadzy w przewodach odprowadzających dym z pieców na paliwo stałe, a w efekcie zmniejsza ryzyko zwężania światła przewodów oraz zapalenia się sadzy.
  • Nieefektywna wentylacja – w praktyce oznacza zbyt mały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym znajduje się palenisko. Aby potwierdzić podejrzenie, wystarczy otworzyć okno lub drzwi do pomieszczenia – jeżeli ciąg w kominie natychmiast wzrasta, to znak, że przyczyną problemów cofaniem się dymu jest nieefektywna wentylacja.
  • Za niski komin – siła ciągu jest tym większa, im wyższy jest komin. Może się okazać, że dym zawraca, bo komin jest zbyt nisko wyprowadzony nad powierzchnię połaci dachowej.
  • Wadliwie zamontowana czapka na kominie – niewłaściwie zamontowana czapka (czapa) komina może skutecznie ograniczać ciąg.
  • Zawiewanie silnego wiatru – wielu użytkowników otwartych kominków mogło obserwować zjawisko wdmuchiwaniu wiatru do komina. Dzieje się to okazjonalnie, w czasie występowania szczególnie gwałtownych burz. Może jednak być także następstwem wadliwego ulokowania komina względem połaci dachowych czy sąsiednich budynków.

Tu znajdziesz kominy na lata. Poznaj naszych partnerów

You may also like

Leave a Comment

5 + 3 =

Właścicielem serwisu kominynalata.pl jest CHANAKA GROUP – wyłączny dystrybutor ceramiki kominowej P-D Refractories CZ. a.s.

Sprawdź więcej na www.ceramikakominowa.pl.

© 2022 CHANAKA GROUP

Poznaj naszych partnerów