Ogień w kominie. Co robić, gdy płonie sadza?

przez Redakcja
Ogień w kominie

Wybuch pożaru w kominie jest zjawiskiem niezwykle groźnym. Może doprowadzić do uszkodzenia komina oraz konstrukcji budynku, grozi zadymieniem pomieszczeń i rozprzestrzenieniem się pożaru. Doradzamy, jak zareagować na pojawienie się ognia w kominie oraz jak zapobiegać pożarom sadzy.

Czym jest sadza?

Aby zrozumieć, skąd bierze się ogień w kominie, konieczna jest wiedza o tym, czym jest sadza. Powstaje ona w wyniku procesu określanego jako niepełne lub niecałkowite spalanie. Dochodzi do niego wtedy, gdy do paleniska nie dopływa odpowiednia ilość powietrza – wystarczająca do utlenienia całego paliwa. W takich warunkach powstają duże ilości popiołu i sadzy oraz tlenku węgla. Niedrożny, a do tego nieszczelny, komin stwarza poważne ryzyko zatrucia czadem, które prowadzi do poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet do śmierci.

Głównym składnikiem sadzy jest amorficzna postać węgla oraz niedopalone resztki substancji organicznych, czyli popiół i tłuszcze. W jej składzie znajdują się też różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym kurz czy ziemia. Często obok sadzy powstaje również smoła, która może być pochodną spalania drewna iglastego. Wszystkie wymienione składniki sadzy mogą potencjalnie stać się paliwem, pożywką dla ognia.

Jakie są przyczyny zapalenia się sadzy w kominie?

Bezpośredni wpływ na zapalenie się sadzy w kominie ma temperatura – im wyższa, tym większe ryzyko zapłonu. Nie jest przypadkiem, że do pożarów w kominach dochodzi najczęściej w okresie grzewczym, gdy kotły CO pracują z maksymalną mocą non stop w stosunkowo długim czasie. W takich warunkach utrzymuje się wysoka temperatura w kominie, sadza jest wygrzana i wystarczy iskra czy uniesiony strzęp płonącego materiału, aby doprowadzić do zapłonu.

Bardzo groźnym zjawiskiem są próby celowego podpalania sadzy w kominie. Ciągle jeszcze zdarzają się użytkownicy, którzy traktują wypalanie sadzy jako alternatywę dla czyszczenia przewodów kominowych. Warto podkreślić, że jest to praktyka naganna i niezwykle niebezpieczna.

Prawdopodobieństwo wybuchu ognia w kominie jest tym większe, im więcej jest sadzy. Objawem pożaru w kominie jest charakterystyczny głośny szum, który może przechodzić w dudnienie. Takie są odgłosy bardzo gwałtownego procesu spalania sadzy. Objawy pożaru obserwowane na zewnątrz to m.in. gęsty dym, a nawet iskry i ogień wydobywające się z komina. Jest to szczególnie dobrze widoczne w nocy. Pożar sadzy manifestuje się też podwyższoną temperaturą przewodów kominowych. Przy szczególnie gwałtownych pożarach dochodzi też do pęknięć tynku, a nawet rozszczelnienia przewodów dymowych.

Jak ugasić ogień w kominie?

Jeżeli zauważysz objawy, które świadczą o zapaleniu się sadzy w kominie, natychmiast ostrzeż osoby znajdujące się w budynku. Jeżeli pożar jest bardzo gwałtowny, zalecane jest opuszczenie budynku. Niezwłocznie wezwij straż pożarną – skorzystaj z numerów alarmowych 112 lub 998.

Przed przyjazdem straży pożarnej należy odciąć dopływ powietrza do pieca i w ten sposób wygasić palenisko. Zdecydowanie nie należy używać wody do gaszenia paleniska lub płonącej sadzy w kominie. Pożar sadzy może rozgrzać przewody kominowe do temperatury ponad 1 000°C. Jeżeli wlejesz wodę do tak rozgrzanych przewodów dymowych, to doprowadzisz do błyskawicznego wytworzenia bardzo dużych ilości pary wodnej. Efekt w pełni zasługuje na miano wybuchu, który może doprowadzić do destrukcji komina i poważnego naruszenia konstrukcji budynku.

Jeżeli chcesz radzić sobie samodzielnie z pożarem w kominie, pamiętaj o podejmowanym ryzyku. Narażasz zdrowie i życie własne oraz osób, które przebywają w tym samym oraz w sąsiednich budynkach. Musisz też liczyć się z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu strat materialnych czy uszczerbku na zdrowiu.

Jak zapobiegać pożarom w kominach?

Zapobieganie pożarom w kominach jest równoznaczne z zapobieganiem gromadzeniu się zanieczyszczeń w przewodach dymowych. Najważniejsze przyczyny szybkiego osadzania się sadzy w kominie to:

  • Zaniedbanie regularnego czyszczenia kominów – zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Art. 62., ust. 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego podlegają przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne – w przypadku intensywnie eksploatowanych instalacji najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzanie kontroli oraz czyszczenia 2-4 razy w roku.
  • Spalanie niskiej jakości paliwa – paliwa stałe z dużą ilością zanieczyszczeń, mokre drewno, a szczególnie spalanie śmieci przyczyniają się do wytwarzania zwiększonej ilości sadzy.
  • Błędy przy budowie kominów – nieprostoliniowy przebieg przewodów spalinowych powoduje przyspieszone narastanie warstwy sadzy

Naprawa komina po pożarze sadzy jest trudna oraz kosztowna. Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami, używaj wysokiej jakości paliw i eksploatuj urządzenia grzewcze zgodnie z zaleceniami producentów.

Tu znajdziesz kominy na lata. Poznaj naszych partnerów

You may also like

Leave a Comment

jeden × pięć =

Właścicielem serwisu kominynalata.pl jest CHANAKA GROUP – wyłączny dystrybutor ceramiki kominowej P-D Refractories CZ. a.s.

Sprawdź więcej na www.ceramikakominowa.pl.

© 2022 CHANAKA GROUP

Poznaj naszych partnerów