Najlepsze i najgorsze rodzaje paliwa do kotłów grzewczych oraz kominków

przez Redakcja

Od doboru odpowiedniej jakości paliwa zależy nie tylko wydajność energetyczna kotła grzewczego czy kominka, lecz także stan przewodów kominowych. Ponadto rodzaj paliwa przekłada się na wpływ procesów spalania, a to z kolei działa na środowisko naturalne. Prezentujemy przegląd najpopularniejszych paliw wraz z oceną ich jakości oraz wartości opałowej.

Czym palić w piecu CO?

Węgiel do palenia w piecu jest najpopularniejszym, lecz nie jedynym dostępnym paliwem do kotłów CO. Domowa instalacja grzewcza może czerpać energię ze spalania paliw stałych, płynnych i gazowych.

Trzy najpopularniejsze paliwa stałe to:

  • Węgiel kamienny – jego klasa zależy od wartości opałowej (liczba MJ/kg) oraz zawartości popiołu i siarki. W warunkach gospodarstw domowych najefektywniejsze jest spalanie tzw. węgla płomiennego (typ 31). Bardzo popularnym paliwem jest węgiel o handlowej nazwie ekogroszek, który został odkamieniony i odsiarczony (warto sprawdzić przed zakupem zawartość siarki oraz zanieczyszczeń podawane przez producenta i przeprowadzić próbę spalania).
  • Drewno – ma niższą wartość opałową od węgla kamiennego, występuje w postaci nieprzetworzonej (oprócz drewna rąbanego można spalać m.in. zrębki, korę, wióry i trociny) oraz przetworzonej (pellet, brykiet). W standardowych piecach należy spalać drewno z drzew liściastych, natomiast do bezpiecznego spalania drewna iglastego nadają się wyłącznie kotły zgazowujące.
  • Biomasa – zbiorcza nazwa dla produktów (głównie odpadów) organicznych, np. słomy, trocin, zrębków: w postaci nieprzetworzonej (niespelletyzowanej) ma niewielką wartość opałową. Biomasa uważana jest za paliwo ekologiczne, które ma niską całościową (liczoną od początku życia roślin, aż do ich spalenia) emisyjność gazów cieplarnianych do atmosfery.

W kotłach CO można spalać również paliwa ciekłe i gazowe. Bardzo popularnym, efektywnym oraz wygodnym w spalaniu, lecz dość drogim paliwem jest olej opałowy. Proces spalania oleju można w dużym stopniu zautomatyzować, co czyni ten typ produkcji energii cieplnej niemal bezobsługowym, jeżeli nie liczyć konieczności monitorowania pracy kotła. Równie komfortowe w stosowaniu są paliwa gazowe, czyli gaz ziemny i gaz płynny (LPG). Ich spalanie wiąże się z bardzo niską emisją zanieczyszczeń. Wadą paliw gazowych jest relatywnie wysoka cena zakupu i znaczne koszty usług serwisowych.

Czym palić w kominku?

Paliwo do kominka to niemal wyłącznie drewno. Opcjonalnie można palić brykietem z wiórów drzewnych: nie płoną tak malowniczo, jak polana i są mniej wydajne cieplnie. Najwyżej cenione jest drewno do kominka pochodzące z drzew liściastych. Wysoką wartość opałową mają gatunki twarde: brzoza, dąb, buk, jawor, akacja, jesion czy grab. Gratką dla amatorów otwartego ognia jest palenie drewnem z drzew owocowych. Jest ono bowiem wolne od substancji smolistych, a dodatkowo jego dym ma przyjemny zapach.

Drewno liściaste pali się równo i bez powstawania iskier, co może być dla niektórych posiadaczy kominków wadą. Palące się z charakterystycznym trzaskiem polana z drzew iglastych mają nieodparty urok. Jednak strzelające z otwartych kominków iskry stwarzają poważne ryzyko zaprószenia ognia. Ponadto drewno iglaste wydziela duże ilości sadzy i smolistego dymu, który zanieczyszcza wnętrze komory spalania, szyby wkładów kominkowych oraz przewody dymowe.

Przy paleniu w kominku ważne jest nie tylko paliwo, ale też technika palenia. Wiedząc, jak palić w kominku, możesz go użytkować bezpiecznie i minimalizować negatywny wpływ procesów spalania na środowisko naturalne.

Jaki jest najgorszy rodzaj opału?

Pisząc o paleniu w kominkach i piecach, nie można nie wspomnieć o najgorszych rodzajach opału. Do najmniej wydajnych oraz najbardziej toksycznych paliw należą:

  • Węgiel brunatny – w przypadku nowoczesnych kotłów jest dopuszczony tylko jako paliwo zastępcze. Ma znacznie mniejszą wartość opałową od węgla kamiennego. W postaci nieprzetworzonej zawiera dużo wody i zanieczyszczeń stałych, bywa też silnie zasiarczony. Lepsze parametry ma wolny od siarki brykiet z węgla brunatnego.
  • Mokre drewno – drewno o wilgotności powyżej 35% traci znaczną część energii cieplnej na dosuszanie, co sprawia, że jego ogólna wartość opałowa jest niewielka. Najmniej wskazane jest spalanie mokrego drewna iglastego.
  • Śmieci – odpady komunalne, w tym szczególnie meble, opakowania z tworzyw sztucznych i opony, to najgorsze możliwe „paliwa” do domowych instalacji grzewczych. Powodują emisję dymu o nieprzyjemnym zapachu i drażniącego drogi oddechowe. Dodatkowo dym zawiera wiele toksycznych składników, w tym związków metali ciężkich, tlenków azotu i węgla. Spalanie śmieci w gospodarstwach domowych jest zagrożone wysokimi karami.

Jakie paliwo jest najlepsze dla Twojego komina?

Intuicja podpowiada, że najlepsze dla kominów jest paliwo o wysokiej wartości opałowej i wolne od zanieczyszczeń. Używanie paliw stałych o niskiej wartości opałowej skutkuje powstawaniem dużej ilości popiołów i sadzy. W przypadku spalania śmieci dochodzi do tego emisja silnie toksycznych, groźnych dla zdrowia oraz życia substancji lotnych. Produkty spalania osadzają się w przewodach kominowych, co prowadzi do zwężania ich światła. Bezpośrednim następstwem jest zmniejszenie ciągu kominowego. Rośnie też ryzyko wybuchu groźnego pożaru sadzy. Aby utrzymać drożność przewodów kominowych i zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji, należy znacznie częściej usuwać złogi sadzy. W efekcie zmniejsza się komfort użytkownika i rosną koszty eksploatacji.

Podsumowując: spalanie w kominkach i piecach tanich, niskiej jakości paliw, jest mało efektywne. Ponadto stwarza ryzyko uszkodzenia instalacji oraz grozi zaprószeniem ognia. Pozorna oszczędność może zakończyć się nieplanowanymi, wysokimi wydatkami.

Tu znajdziesz kominy na lata. Poznaj naszych partnerów

You may also like

Leave a Comment

4 × dwa =

Właścicielem serwisu kominynalata.pl jest CHANAKA GROUP – wyłączny dystrybutor ceramiki kominowej P-D Refractories CZ. a.s.

Sprawdź więcej na www.ceramikakominowa.pl.

© 2022 CHANAKA GROUP

Poznaj naszych partnerów